<div align="center"> <h1>Agnieszka Kreiner</h1> <h3>Informacje o polskiej dyrygentce i autorce podręczników do muzyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Życiorys, repertuar, wykaz podręczników, zdjęcia.</h3> <p>Kreiner, dyrygent, Bogdańska, opera, podręczniki, Pazdro, muzyka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kreiner.webpark.pl" rel="nofollow">http://www.kreiner.webpark.pl</a></p> </div>